FAQ - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
PYTANIA OGÓLNE
1. Czy proces przystąpienia do ubezpieczenia za pośrednictwem niniejszej strony www jest w pełni ONLINE ?

Osoba zainteresowana przystąpieniem do któregokolwiek ubezpieczenia na niniejszej stronie powinna kliknąć w ikonę "KUP ONLINE" pod wybranym wariantem.
W zależności od wariantu zapis odbywa się w pełni online lub online z koniecznością przesłania skanów podpisanych deklaracji przystąpienia w formie skanu lub pocztą tradycyjną. Poniżej prezentujemy 3 zestawienienia z wyszczególnieniem wariantów i procesu zapisu:
A) ZAPIS W PEŁNI ONLINE
Dostawca:
Rodzaj benefitu:
Warianty ze składką:
ubepieczenie na życie rodzinne
36 zł,   48 zł,   57 zł,   66 zł,   76 zł,   99 zł ,  128 zł
ubezpieczenie na życie rodzinne i VIP
40 zł,   44 zł,   51 zł,   57 zł,   61 zł,  65 zł,   
68,50 zł, 79 zł,   87 zł,   95 zł,   107 zł,   118 zł,  169 zł
opieka medyczna
wariant Kompleks i VIP

opieka medyczna
wariant OPIEKA, OPIEKA PLUS, OPIEKA KOMFORT

ubezpieczenie OC w zyciu prywatnym
32 zł, 38 zł
B) ZAPIS ONLINE Z KONIECZNOŚCIĄ WYSYŁKI SKANÓW PODPISANYCH DEKLARACJI NA ADRES EMAIL. KONTAKT@SWRN.ORG.PL
Dostawca:
Rodzaj benefitu:
Warianty ze składką:
ubezpieczenie NNW szkolne
wszytkie 6 wariantów, ze składką miesięczną już od 6 zł

opieka medyczna
wariant Alfa, Gamma i Omega
C) Zapis online z koniecznością wysyłki podpisanych  deklaracji pocztą tradycyjną na adres SWRN
Dostawca:
Rodzaj benefitu:
Zapis online z koniecznością wysyłkipocztą tradycyjną podpisanych  deklaracji na adres SWRN dla wariantów ze składką:

ubezpieczenie na życie VIP
99 zł,   193 zł,   298 zł

ubezpieczenie na życie rodzinne i VIP
53,50 zł,   76,60 zł,
107,40 zł,   162,23 zł,   225 zł

ubezpieczenie na życie
80 zł,   84 zł,   173 zł
2. Jak przebiega zapis do ubezpieczenia przez Internet - krok po kroku ?

Proces zapisu do ubezpieczenia jest bardzo szybki. Składa się z 4 kroków i trwa kilka minut.
KROK 1:
Zakres i sumy ubezpieczenia
KROK 2:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
KROK 3:
Dane ubezpieczonego
KROK 4:
Dane współubezpieczonych
lub uposażonych
W tym kroku potwierdzasz wybór wariantu, a także wybierasz okres
w jakim ma rozpocząć się Twoja ochrona
W tym kroku podajesz swój
adres email, na który
prześlemy OWU.
W tym kroku podajesz
swoje dane osobowe.
W zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia uzupełniasz:
·        przy ubezpieczeniach na życie - dane osób uposażonych
·        przy ubezpieczeniach zdrowotnych rodzinnych - dane osób współubezpieczonych
·        przy ubezpieczeniach NNW szkolnych dla dzieci do 18 r.ż. - dane dziecka
Po zatwierdzeniu 4 KROKU system wyświetla komunikat o możliwości pobrania dokumentów.
W tym samym momencie system wysyła również na Twój adres email ich komplet.
Komunikat w ostatnim kroku informuje, czy wybrany wariant wymaga wydruku, odręcznego podpisu i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki (ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa) czy też nie.

WAŻNE: wszystkie warianty ubezpieczenia na życie GENERALI, warianty rodzinne WARTA, a także opieki medycznej LUX MED i TELMEDICINE to warianty nie wymagające podpisu odręcznego i wysyłki dokumentów skanem lub pocztą tradycyjną.

Każdy komplet dokumentów zawiera:
·       pismo przewodnie
·       ulotkę informacyjną
·       deklarację przystąpienia do ubezpieczenia
·       deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia WRN
·       druki przelewu / wpłaty składek.

3. W jaki sposób sprawdzisz w jakim wariancie jesteś ubezpieczony ?

Informacje uzyskasz:
  • kontaktując się ze Stowarzyszeniem WRN (tel. 22 425 35 03),
  • kontaktując się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (dane poniżej).
Nazwa podmiotu współpracującego z SWRN:
strona www
Numer infolinia
WARTAwww.warta.pl502 308 308 lub 801 308 308
GENERALIwww.generali.pl913 913 913
PZUwww.pzu.pl
22 566 55 55 lub 801 102 102
HESTIA
801 107 107 lub 58 555 55 55
WIENERwww.wiener.pl22 469 69 69
LUX MEDwww.luxmed.pl22 33 22 888
INTERRISKwww.interrisk.pl
22 575 25 25
8. Kiedy powinno dokonać się opłaty pierwszej i kolejnych składek ?

Pierwsza składka powinna zostać opłacona w dniu zapisu online, jednak nie później niż:
  • 2 dni robocze przed rozpoczęciem ochrony w ubezpieczeniach na życie, dla dzieci, NNW,
  • 10 dni przed rozpoczęciem ochrony w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  • 15 dni przed rozpoczęciem abonamentu sportowego.
Każdej kolejnej wpłaty należy dokonywać do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony,
np. do 15 stycznia należy opłacić składkę za luty.

9. Na jaki numer konta bankowego powinieneś dokonywać opłat składek ?

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, zakończony numerem PESEL osoby ubezpieczonej.
Numer swojego konta w SWRN znajdziesz w deklaracji przystąpienia, a także w potwierdzeniu przyjęcia, które od nas otrzymałeś w postaci wiadomości email.
Numer konta jest do Ciebie przypisany nawet w przypadku zmiany wariantu lub dokupienia innego ubezpieczenia.
15.    W jaki sposób można dokonać aktualizacji danych w swoim ubezpieczeniu
       (zmiana danych osobowych / zmiana uposażonych) ?

W ubezpieczeniach na życie WARTA i PZU, należy poinformować o zmianie danych/uposażonych drogą mailową Stowarzyszenie WRN (kontakt@swrn.org.pl). W odpowiedzi przygotowana zostanie deklaracja zmiany, którą należy wydrukować, podpisać i odesłać na adres korespondencyjny Biura SWRN (ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa).
W przypadku chęci zmiany uposażonych podać należy w treści maila poniższe dane:
- osoba fizyczna – imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia, procent uposażenia (łącznie powinno być to 100%)
- firma (np. bank) – pełna nazwa, REGON, procent uposażenia (łącznie powinno być to 100%).

W ubezpieczeniu na życie GERNERALI należy uzupełnić formularz zmiany (dostępny tutaj).
Oryginał formularza należy przesłać bezpośrednio do TU GENERALI Życie (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa), natomiast skan na adres mailowy kontakt@swrn.org.pl.
Zmiany można również dokonać logując się do Panelu Klienta na stronie www.generali.pl (to najprostszy i najszybszy proces zgłoszenia, nie wymagający przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną).
21. W jaki sposób mogę zwrócić się z wnioskiem o zwrot nadpłaconej składki ?

Skorzystaj z WNIOSKU ONLINE ->>>
22. Czy we wszystkich wariantach obowiązują oświadczenia o stanie zdrowia ?

Nie, nie we wszystkich wariantach ubezpieczeń, dostępnych z w ramach oferty SWRN obowiązują oświadczenia
o stanie zdrowia.
Wyjątek stanowią:
  • pakiety zdrowotne (LUX MED, INTERRISK, TELEMEDI),
  • ubezpieczenia NNW (dla dzieci i dorosłych),
  • ubezpieczenie na życie PZU - warianty I-V,
  • ubezpieczenie na życie Generali Nestor Plus – warianty I-III.
PYTANIA Z PODZIAŁEM NA UBEZPIECZENIA
Wróć do spisu treści