Zgłoś szkodę - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
WYBIERZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
DO KTÓREGO CHCESZ ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE
Twój stan zdrowia w ostatnim czasie uległ pogorszeniu ?!
Potrzebujesz szybko skonsultować się ze specjalistą z zakresu ortopedii, kardiologii, onkologii, neurologii, ginekologii.... Zapoznaj się z naszymi pakietami zdrowotnymi, gwarantującymi szybki dostęp do prywatnych placówek medycznych w całej Polsce. Oprócz konsultacji lekarskich możesz liczyć na szereg badań diagnostycznych i laboratoryjnych, wizyty domowe, rehabilitację i pomoc stomatologiczną.
To co nas wyróżnia na tle konkurencji to brak zobowiązań umownych z Twojej strony.
Z pakietu zdrowotnego korzystasz dopóki opłacasz składki.
PZU Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line
na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego - to najszybszy proces.
Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet,
bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

PZU Życie SA, IOD,
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
Skany dokumentów można również wysłać na adres email:
kontakt@pzu.pl
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Medycznej Pomocy DoraźnejW przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym PZU:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało Ci PZU po zgłoszeniu roszczenia.


Możesz też skorzystać z portalu moje.pzu, aby sprawdzić status szkody.
Pamiętaj: Kontaktując się z PZU, zawsze podawaj numer roszczenia w temacie wiadomości.

Możesz skontaktować się również telefonicznie:
Zadzwoń do PZU:
22 566 55 55
lub 801 102 102 lub zapytaj o status swojej szkody za pomocą poniższego formularza.
tel. (+48) 22 566 55 55
lub 801 102 102
WARTA Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego - to najszybszy proces.
Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.
Skrytka pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Pomocy Medycznej Assistance


W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym WARTA:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłała Ci WARTA po zgłoszeniu roszczenia.


Możesz też skorzystać z formularza on-line, aby dosłać dokumenty do roszczenia.
Pamiętaj: Kontaktując się z WARTA, zawsze podawaj numer roszczenia w temacie wiadomości.

Możesz skontaktować się również telefonicznie:
Zadzwoń do WARTA:
502 308 308 lub zapytaj o status swojej szkody za pomocą poniższego formularza.
tel. (+48) 502 308 308
GENERALI Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line - najszybszy proces zgłoszenia roszczenia


Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
W przypadku poniższych ryzyk z polisy ubezpieczenia zgłaszanych za pośrednictwem formularza on-line, możesz liczyć, że zostaną rozpatrzone w ciągu 48h.
- zgonu Rodzica
- zgonu Teścia
- urodzenia Dziecka
- urodzenia Dziecka Martwego
Uprzejmie informujemy, że roszczenia trybie 48 godzin rozpatrywane są w dniach: od poniedziałku do piątku, do godziny 12:00, pod warunkiem przesłania kompletnej dokumentacji.

Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kopię dowodu osobistego, kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Generali Życie T.U. S.A.
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Pomocy Medycznej AssistanceW przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało do Ciebie GENERALI po zgłoszeniu roszczenia.Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do GENERALI:
tel. 913 913 913.
tel. (+48) 22 543 88 08
HESTIA Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line - najszybszy proces zgłoszenia roszczenia


Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kopię dowodu osobistego, kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
Dział Roszczeń
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Pomocy Medycznej AssistanceW przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Pomocy HESTIA:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało do Ciebie towarzystwo HESTIA po zgłoszeniu roszczenia.Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do HESTII:
tel. 801 107 107 lub 58 555 5 555
tel. (+48) 58 558 70 00
         lub 801 114 114
GENERALI NNW SZKOLNE
Roszczenie możesz zgłosić kontaktując się z infolinią GENERALI.

Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kartę leczenia szpitalnego. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Generali T.U. S.A.
Departament Obsługi Ubezpieczeń NNW
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało do Ciebie GENERALI po zgłoszeniu roszczenia.Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do GENERALI:
913 913 913 lub zamów bezpłatną rozmowę.
tel. 913 913 913

LUX MED Best Help

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą - Best Help realizowane jest po zgłoszeniu do LUX MED Ubezpieczenia roszczenia w formie pisemnej. W celu usprawnienia realizacji przygotowany został specjalny wzór dokumentu (do pobrania obok) - Formularz Zgłoszenia Roszczenia BEST HELP.

Wypełniony Formularz należy przesłać:
  • drogą pocztową na adres: LUX MED Ubezpieczenia, Departament Zarządzania Siecią ul. Postępu 21c, 02-676 Warszawa
albo:
  • w wiadomości e-mail na adres: roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl

LUX MED Ubezpieczenia po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, wstępnie zweryfikuje uprawnienia Ubezpieczonego do skorzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą - BEST HELP. Po wstępnym potwierdzeniu uprawnień, LUX MED Ubezpieczenia przekaże zgłoszenie do Best Doctors. Koordynację realizacji świadczeń w zakresie Drugiej opinii medycznej lub Opieki medycznej za granicą będzie realizować w imieniu Ubezpieczyciela Best Doctors.
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłał do Ciebie  LUX MED po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do LUX MED:
(22) 33 22 888
GENERALI (dawniej CONCORDIA) NNW
Roszczenie można zgłosić ONLINE, telefonicznie pod numerem tel. 913 913 913 lub pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną.


Jeżeli decydujesz się na wysyłkę pocztą tradycyjną to formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem.
Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

GENERALI TU S.A.
Biuro Likwidacji Szkód
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU GENERALI po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie i otrzymać informacje o statusie szkody.
Zadzwoń do GENERALI:
tel. 913 913 913
WIENER NNW
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego - to najszybszy proces.
Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszaw
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA
Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU WIENER po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie lub za pomocą formularza zapytać o status szkody.
Zadzwoń do WIENER:
(22) 469 69 69
Wróć do spisu treści