LUX MED INTERRISK - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
OPIEKA MEDYCZNA OD 159,50 ZŁ
Główne zalety prywatnej opieki medycznej:

dostęp do najlepszych placówek medycznych w całej Polsce

konsultacje i badania bez kolejek i długiego oczekiwania na umówienie wizyty

swoboda korzystania z usług - bezgotówkowo

umówienie wizyty w placówce, za pomocą infolinii lub portalu pacjenta

dostęp do wyników badań ONLINE

kompleksowa opieka - konsultacje, badania, wizyty domowe, rehabilitacja

możliwość objęcia opieką medyczną całej rodziny

Z oferty nie mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenia
o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności, osoby pobierające renty inwalidzkie.
Wiek przystąpienia do opieki medycznej:

od 18 do 70 roku życia
Wiek końca ochrony:

do ukończenia 70 roku życia
Terminy zgłoszenia do opieki medycznej:

do 19 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca

na przykład:
zgłoszenie 19 lutego do pakietu OMEGA, rozpoczęcie korzystania
z usług medycznych 1 marca.

Jeżeli powyższa data przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą.
Placówki medyczne, z których możesz skorzystać na terenie całej Polski.
W miejscu zamieszkania, w czasie podróży służbowej lub podczas urlopu.
i / lub
Zakres opieki medycznej:
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
INTERRISK
INTERRISK
INTERRISK
Wariant:
Alfa
Gamma
Omega
opis znaczników w porównaniu / tabeli:
+  usługa / konsultacja w zakresie      
-- brak usługi / konsultacji w zakresieIlość placówek medycznych w Polsce (około)
1 500
1 500
1 500
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach
LUXMED
LUXMED
LUXMED
Nielimitowane konsultacje lekarskie
1) internista,
2) lekarz rodzinny,
3) pediatra,
4) ginekolog,
5) laryngolog,
6) kardiolog,
7) gastrolog,
8) neurolog,
9) chirurg,
10) okulista,
11) urolog
+
+
+
12) dermatolog,
13) diabetolog,
14) endokrynolog,
15) pulmonolog,
16) reumatolog,
17) alergolog,
18) nefrolog,
19) ortopeda,
20) hematolog,
21) onkolog,
22) neurochirurg,
23) chirurg naczyniowy,
24) radiolog,
25) lekarz chorób zakaźnych,
26) anestezjolog,
27) audiolog,
28) wenerolog,
--
+
+
29) androlog,
30) angiolog,
31) chirurg onkolog,
32) chirurg plastyczny,
33) foniatra,
34) geriatra,
35) ginekolog-endokrynolog,
36) hepatolog,
37) hipertensjolog,
38) immunolog,
39) kardiochirurg,
40) ortopeda - traumatolog,
41) lekarz specjalista rehabilitacji,
42) lekarz medycyny tropikalnej,
43) torakochirurg,
44) proktolog,
45) psychiatra - 3 wizyty,
46) psycholog - 3 wizyty
--
--
+
47) konsultacje profesorskie
--
--
+
Zabiegi ambulatoryjne
+
(podstawowe)
+
(rozszerzone)
+
(pełne)
Badania diagnostyczne
laboratoryjne i obrazowe
+
(podstawowe)
+
(rozszerzone)
+
(pełne)
Skórne testy alergologiczne
--
--
+
(pełne)
Prowadzenie ciąży
opieka lekarza ginekologa, konsultacje, badania diagnostyczne
+
+
+
Szczepienia ochronne
+ (2)
+ (2)
+ (10)
Rehabilitacja
- zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii
--
--
+
(60 zabiegów)
Wizyty domowe
--
+
(4 wizyty)
+
(nielimitowane)
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
--
--
+
Profilaktyka stomatologiczna
--
--
+
Stomatologia
--
--
+ (rozszerzona)
Konsylium w poważnej chorobie
--
--
+
Refundacja kosztów wizyt poza placówkami LUX MED i współpracującymi - limit cenowy OWU powiększony o 50%
+
+
+
TAP - konsultacja prawna
--
--
+
Składka miesięczna:
wariant
ALFA
wariant
GAMMA
wariant
OMEGA
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
INTERRISK
INTERRISK
INTERRISK
pakiet indywidulany (1 osoba)
159,50 zł
267 zł
477,50 zł
pakiet rodzinny mini (1 rodzic + 1 dziecko)
320 zł
535 zł
950,50 zł
pakiet rodzinny
(Członek SWRN + współmałżonek/partner
+ dzieci od narodzin do 25 r.ż)
454 zł
762,5 zł
1 375,50 zł
PROCES ZAPISU:
ONLINE
z koniecznością wydruku dokumentów, podpisania
i przesłania skanu na adres kontakt@swrn.org.pl
WAŻNE !
W przypadku rezygnacji z kontynuowania opieki medycznej lub zakończenie z powodu nieopłacenia składki w terminie
- ponowne przystąpienie i korzystanie z usług nie jest możliwe.
Potrzebujesz ochrony na życie ?
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Umowy:
Ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja to okres bezpośrednio po przystąpieniu do opieki medycznej, w którym nie możesz korzystać z wyznaczonych świadczeń. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do opieki medycznej do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność podmiotu świadczącego opiekę.
wszystkie powyższe warianty

brak karencji
W jaki sposób umówić się na wizytę lub badania?
LUX MED
Na wizytę lub badania możesz umówić się telefonicznie, osobiście w placówce medycznej lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta
(zapytaj o login i hasło podczas wizyty w placówce).
Zachęcamy do korzystania z Portalu Pacjenta, dzięki niemu dokonasz rezerwacji wizyty, pobierzesz wyniki badań z komentarzem lekarza, dyżurujący lekarz przeprowadzi z Tobą rozmowę (chat) i w razie konieczności wypisze skierowania na badania.

Infolinia LUX MED 22 33 22 888
(poniedziałek - piątek 6:00-22.00, sobota - niedziela 7:00-21:00).
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści